Monday, May 10, 2010

Reflexions al voltant de Snow Crash

Quan vaig fer el comentari després d'acabar la novel·la Snow Crash de Neal Stephenson, se'm va oblidar de comentar un parell de coses.

Noms dels personatges
Els protagonistes es diuen Hiro Protagoinst i Y.T., que en castellà és T.A., com comenta el propi traductor en aquest enllaç que ja vam comentar. Hi ha un altre personatge amb un nom que em va fer molta gràcia: un filipí que es diu Transubstanciación però li diuen Trani.

memes?
Al llibre es fa referència a una cultura Mesopotàmica en la que els coneixements eren emmagatzemats i gestionats per uns sacerdots. Cada coneixement (que pot ser, per exemple, com fer pa) al llibre li diuen em. Aquests em i altres referències a la transmissió de coneixement em va recordar al concepte de meme que va crear en Richard Dawkins a El gen egoísta.

Llibres digitals i història
Un element important al llibre és un antic document de Mesopotàmia, una planxa d'argila amb escriptura cuneiforme. A banda de jugar amb la idea de que aquesta escriptura podria recordar una successió d'uns i zeros, el que em va impactar va ser un comentari entre els protagonistes. Parlaven que ens ha arribat molta més escriptura de les cultures mesopotàmiques que no pas dels egipcis, per què l'argila s'ha conservat molt millor que el papir. Dels egipcis només ens ha quedat la seva arquitectura.
Clar, pensant en la volatilitat dels sistemes d'emmagatzemament d'informació de cara als arqueòlegs del futur. El paper potser no és un material tan resistent al pas del temps com l'argila, però els llibres digitals ho posaran molt més difícil.

No comments: