Tuesday, May 11, 2010

Formació d'arquitectura Java

He tingut la gran sort d'assistir a una formació d'una setmana que han impartit uns consultors de Brasil. El curs era d'un seguit de tecnologies, arquitectures i infraestructures de desenvolupament.

Està molt bé veure que els mecanismes de desenvolupament i els frameworks pels que ara s'aposta son 100% Open Source i les metodologies àgils.

Algunes de les lliçons apreses:
  • L'IDE java a fer servir es Eclipse, el sistema de control de versions Subversion i el servidor d'aplicacions JBoss.
  • L'eina per a construir es Maven 2, tot i que em pogut experimentar que l'integració amb Eclipse encara dóna molts mal de caps.
  • S'aposta per proves unitàries (amb TestNG més que amb JUnit) i integració contínua amb Hudson.
  • PL/SQL, el just. S'ha de fer tot el possible a la banda del Java i la base de dades ha de ser nomes per guardar les dades. Encara s'aposta per Oracle (és de les poques coses no Open Source que entren).
  • On sigui possible fer servir estàndards i guarda-se molt de les extensions propietàries.
  • Fer servir JMS per tot el que siguin integracions. Apache Camel és una passada.
  • Tot es fa al voltant de Spring 3, que comparat amb Spring 1 és d'un altre planeta. El que està molt bé és que algunes parts de la configuració les pots fer amb annotations.
  • Els EJB amb annotations són molt senzills d'implementar.
  • La persistència amb JPA és molt fàcil i cal pensar en objectes i treure's el vici de pensar en taules.
  • CXF per a Web Services, fins i tot RESTful és molt senzill.
Un dels formadors feia servir Windows 7 i l'altre Mac OS, i el de Windows va haver de reiniciar la màquina més d'un cop per problemes amb els ports i ActiveMQ. El del Mac es passava tota l'estona a la línia de comandes.

Poder fer un curs, tan extens i amb contingut pràctic ha estat tota una sort. De vegades a les empreses no es valora prou l'inversió en formació.

No comments: