Thursday, December 1, 2011

Estic llegint: Management 3.0

Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders
De Jurgen Appelo. Desembre 2010. Publicat per Addison-Wesley. 464 pàgines

Jurgen Appelo fa un recull en un sol llibre d'una gran quantitat de coneixement al voltant de la motivació, la creativitat i la gestió del canvi, orbitant al voltant del desenvolupament àgil, però en molts casos transportable a altres contexts.

En la meva opinió el llibre segueix fidelment el Mètodel del Mojito (del mateix autor), que consisteix en copiar les idees d'altres i barrejar-les per aconseguir una cosa molt millor.

El capítol 2 és una excepcional repàs a la història del desenvolupament àgil, de les diferents tendències i dels obstacles que es troba.

Al capítol 3, a banda d'explicar que un equip de desenvolupament és un sistema adaptatiu complex i de presentar un seguit de teories, dóna una interessant distinció entre complex i complicat.
  • Complicat = difícil de comprendre (oposat de senzill). Relacionat amb l'estructura. 
  • Complex = difícil de predir (entre ordenat i caòtic). Relacionat amb el comportament.
Els capítols 5 i 6 són els que veig més directament aprofitables per a sectors no informàtics i són els relacionats amb la motivació i l'auto-organització.  La teoria de X i la teoria de Y, la motivació intrínseca i extrínseca, les tècniques de creativitat i la diferència entre els elements de motivació i els factors d'higiene, són algunes de les perles d'aquests capítols.

Al capítol 10 parla d'una debilitat del manifest àgil, i l'anomena el "punt cec": la competència dels individus. Les pràctiques àgils funcionen si l'equip és bo, i aquesta debilitat la intenta combatre el manifest per l'artesania del programari.
L'autor indica que la competència té dues dimensions, disciplina i habilitat, i que s'han de treballar les dues.

Al capítol 15 presenta el seu propi model de millora, que anomena SLIP (Simple Linear Improvement Process) i el compara amb altres models, com el Plan-Do-Check-Act (PDCA, el cicle de Deming/Shewhart) o el DMAIC de Six Sigma. 

Un bon llibre per aprendre del món de l'agilisme, de com manegar equips àgils, i ple d'apuntadors per aprofondir en tots aquests interessants temes.

A més vam tenir l'oportunitat de conèixer en persona a l'autor quan va venir a la Scrum Week de Barcelona i ens va explicar Com canviar el mon.

No comments: