Wednesday, January 12, 2011

Shibboleth

Segons la Wikipèdia un shibboleth és qualsevol ús de la llengua que és indicatiu de la pertanyença a un grup.
Shibboleth és una paraula hebrea que vol dir "espiga". A la Bíblia (Jutges 12, 4-6) explica que quan els de la tribu de Galaad van guanyar una batalla als de la tribu d'Efraim, els galaaditas distingien als supervivents efraimites fent-lis passar una prova: pronunciar la paraula shibboleth. Com que els efraimites no tenien el so "sh", pronuniàven "sibboleth", i tal com ho feien eren massacrats.

Un origen tètric per una paraula força convenient. Ens trobem moltes vegades expressions o maneres de parlar que ens fan deduir l'origen d'una persona.
Per exemple, quan ens escrivim amb algú en anglès i fa servir l'expressió "Do the needful", podem afirmar que aquesta persona és de la Índia, Pakistan o Sri Lanka.

L'altre dia parlàvem amb un company d'OMA que és expert en Japó dels restaurants japonesos de Barcelona que estan regentats per xinesos, i ens va dir la manera de distingir entre xinesos i japonesos. De la mateixa manera que els xinesos no poden pronunciar la "R" i en el seu lloc diuen una "L", els japonesos no poden pronunciar la "L" i en el seu lloc diuen una "R". Quan ho va dir vaig pensar: "ei, això de distingir per la pronunciació té un nom!", però no em va sortir. Shibboleth.

Per altra banda Shibboleth és un sistema de Single-Sign On de codi obert basat en SAML. Però això no és tan interessant.

No comments: