Friday, July 8, 2011

Eclipse: com envoltar un text entre cometes

Editant codi amb Eclipse moltes vegades m'agradaria poder fer que allò que tinc sel·leccionat estigués envoltat de cometes dobles (surround with double quotes). Avui ho havia de fer moltes vegades (un canvi de long a String) així que he buscat un Plugin de Eclipse per facilitar-me la vida i he vist que no cal.

En la entrada Eclipse surround with quotes and other blocks de Stack Overflow he trobat el següent (traducció literal):

Ves a Java > Editor > Templates i afegeix una nova template que anomenes quote, amb el següent contingut:
"${word_selection}"${cursor}
Aleshores a l'editor, escriu el text que vols envoltar entre cometes, el sel·lecciones i prems CTRL + espai, sel·lecciones quote i prems Enter. El text sel·leccionat ara està entre cometes.

Si no veus propostes de templates quan prems CTRL + espai, mira les tinguis marcades a Java > Editor > Content Assist > Advanced.

Com deia un company l'altre dia: "Programar amb Eclipse és control 1 i control espai".

2 comments:

Anonymous said...

Muy bueno, aunque haciendo lo que indicas me he dado cuenta que ya viene por defecto en el eclipse esa opción: "" - Envuelve entre comillas

Toni said...

En mi Eclipse Indigo no encuentro esta opción. ¿Me puedes decir dónde está?